Palestine in Mind

Välkommen till
Palestine in Mind Community i Sverige

Vårt syfte är att stärka gemenskapen av palestinier som bor i Sverige, samtidigt som vi fördjupar våra kontakter med varandra i diasporan och i Palestina.
BLI MEDLEM
17 150 kr.  of 50 000 kr.  raised

”PIM FC” för barn och ungdomar

PIM driver en Fotboll verksamhet (”PIM FC”) för barn och ungdomar. Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. Träningen är inriktad på att utveckla varje enskild spelares tekniska och taktiska kunnande.…

Donate

”PIM FC” för barn och ungdomar

17 150 kr.  av 50 000 kr.  insamlat

PIM driver en Fotboll verksamhet (”PIM FC”) för barn och ungdomar. Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. Träningen är inriktad på att utveckla varje enskild spelares tekniska och taktiska kunnande. För att uppnå detta följer vi PIM Förbundets stadgar och verksamhetsplan. Förbundets syfte är huvudsakligen att sprida kunskap om Palestinsk kultur och främja integration och synen på människors lika värde.

Som medlem i PIM FC antas intresserad som godkänner PIM förbundets stadgar och syfte.

I PIM förbundet har varje verksamhet en egen styrelse. Huvudstyrelsen, med representanter från förbundets olika verksamheter, är mellan årsmötena, förbundets högsta beslutande organ. De olika verksamheterna genom respektive sektion såsom PIM FC och lagen i förbundet har sina egna kassor för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna utveckla och påverka sin egen verksamhet och den egna gruppens villkor under förutsättning att man följer förbundets regler, program, stadgar och målinriktning. PIM är ett förbund för hela familjen. Ett förbund där medlemmarna genom sin egen aktivitet kan utveckla sig själva och föra förbundet framåt. De flesta medlemmarna är verksamma inom barn- och ungdomsidrotten. För att stärka demokratin i förbundet arbetar vi för att få fler ungdomar aktiva i de beslut som formar verksamheten.

Hälsoperspektiv

Vi vill bedriva verksamheten på alla nivåer så att den utvecklar människor, fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Vi vill forma vår verksamhet på ett sådant sätt att den blir en del av samhällets förebyggande arbete som syftar till att göra människor friskare.

Kulturell utveckling

Inom idrotten kan människor från olika samhällsskikt och olika åldrar mötas. Människor med olika värderingar och livsstilar möts och vi vill skapa respekt för olikheter. I PIM kommundel bor och lever människor från många länder och olika språkgrupper. En fördel med idrott är att dess regelsystem är i stort sett lika över hela världen, framförallt inom fotbollen. Reglerna på planen är lika för alla oavsett nationalitet och social bakgrund. Därför kan idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet bli en bro mellan olika kulturer. Vår förbund ska bidra till ett gemensamt engagemang och öka acceptansen för olikheter och därigenom bidra till att motverka främlingsfientlighet och rasism i enlighet med PIM Förbundets stadgar och verksamhetsplan.

 kr. 
Väj betalningssätt
Personlig Information

Villkor

Donationstotal: 100 kr. 

Om oss

Vi är här för att tillhandahålla en plattform i Sverige för palestinska kulturella, sociala och nationella evenemang.

PIM är en registrerad ideell organisation (förbund). PIM är en strikt icke-politisk och icke-religiös organisation vars uppdrag är att upprätthålla och stärka banden till det palestinska arvet samtidigt som det stärker framgången och välbefinnandet för hela samhället.

Vad vi gör?

  • Vi tillhandahåller kulturella, sociala, pedagogiska och rekreationsaktiviteter till våra lokala och nationella medlemmar.
  • Vi engagerar oss i social service och ömsesidigt kulturutbyte för att ge både kortsiktig och långsiktig hållbar hjälp.
  • Vi bygger partnerskap och koalitioner med andra lokala och nationella organisationer.
  • Ett pågående engagemang för medborgerligt engagemang, för att säkerställa att vår lokala och nationella PIMs gemenskaps röst är upphöjda och hörda av lokala och nationella förtroendevalda.
  • Vi driver en Fotboll verksamhet (”PIM FC”) för barn och ungdomar.
0 +

Church Members

0

Church Events

0

Church Ministries

0 K

Church News

Bli medlem i PIM FC

Som medlem i PIM FC antas intresserad som godkänner PIM förbundets stadgar och syfte.
I PIM förbundet har varje verksamhet en egen styrelse.

Donation

Vill du skänka en supporta PIM?

Genom små och stora donation kan vi bevara och utveckla PIM kultur förbundet. En donation till oss, innebär ett aktivt stöd och engagemang för vårt gemensamma mångkulturellt samhälle.

Vill du skänka en summa till oss gör du det enkelt genom att sätt in valfri summa på vårt bankgiro ____________. Märk betalningen ”donation”. Det går även utmärkt att swisha till: ____________

17 150 kr.  of 50 000 kr.  raised

”PIM FC” för barn och ungdomar

PIM driver en Fotboll verksamhet (”PIM FC”) för barn och ungdomar. Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. Träningen är inriktad på att utveckla varje enskild spelares tekniska och taktiska kunnande.…

Donate

”PIM FC” för barn och ungdomar

17 150 kr.  av 50 000 kr.  insamlat

PIM driver en Fotboll verksamhet (”PIM FC”) för barn och ungdomar. Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. Träningen är inriktad på att utveckla varje enskild spelares tekniska och taktiska kunnande. För att uppnå detta följer vi PIM Förbundets stadgar och verksamhetsplan. Förbundets syfte är huvudsakligen att sprida kunskap om Palestinsk kultur och främja integration och synen på människors lika värde.

Som medlem i PIM FC antas intresserad som godkänner PIM förbundets stadgar och syfte.

I PIM förbundet har varje verksamhet en egen styrelse. Huvudstyrelsen, med representanter från förbundets olika verksamheter, är mellan årsmötena, förbundets högsta beslutande organ. De olika verksamheterna genom respektive sektion såsom PIM FC och lagen i förbundet har sina egna kassor för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna utveckla och påverka sin egen verksamhet och den egna gruppens villkor under förutsättning att man följer förbundets regler, program, stadgar och målinriktning. PIM är ett förbund för hela familjen. Ett förbund där medlemmarna genom sin egen aktivitet kan utveckla sig själva och föra förbundet framåt. De flesta medlemmarna är verksamma inom barn- och ungdomsidrotten. För att stärka demokratin i förbundet arbetar vi för att få fler ungdomar aktiva i de beslut som formar verksamheten.

Hälsoperspektiv

Vi vill bedriva verksamheten på alla nivåer så att den utvecklar människor, fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Vi vill forma vår verksamhet på ett sådant sätt att den blir en del av samhällets förebyggande arbete som syftar till att göra människor friskare.

Kulturell utveckling

Inom idrotten kan människor från olika samhällsskikt och olika åldrar mötas. Människor med olika värderingar och livsstilar möts och vi vill skapa respekt för olikheter. I PIM kommundel bor och lever människor från många länder och olika språkgrupper. En fördel med idrott är att dess regelsystem är i stort sett lika över hela världen, framförallt inom fotbollen. Reglerna på planen är lika för alla oavsett nationalitet och social bakgrund. Därför kan idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet bli en bro mellan olika kulturer. Vår förbund ska bidra till ett gemensamt engagemang och öka acceptansen för olikheter och därigenom bidra till att motverka främlingsfientlighet och rasism i enlighet med PIM Förbundets stadgar och verksamhetsplan.

 kr. 
Väj betalningssätt
Personlig Information

Villkor

Donationstotal: 100 kr. 

Vad är PIM FC?

PIM driver en Fotboll verksamhet (”PIM FC”) för barn och ungdomar. Ungdomsfotbollen anpassas efter varje spelares individuella intresse. Träningen är inriktad på att utveckla varje enskild spelares tekniska och taktiska kunnande. För att uppnå detta följer vi PIM Förbundets stadgar och verksamhetsplan. Förbundets syfte är huvudsakligen att sprida kunskap om Palestinsk kultur och främja integration och synen på människors lika värde.